Skupina C+E

 

Výcvikový nákladní automobil zn. Scania  94G 310  +  přívěs  - vlek   (rozšíření)

 

Jízdní soupravy složené z motorového vozidla skupiny C a přípojného vozidla, pokud nejde o jízdní soupravu, která celá spadá pod skupinu C. Řidičské oprávnění skupiny C+E opravňuje i k řízení jízdních souprav spadajících do skupiny B+E nebo C1+E. Řidičské oprávnění skupiny C+E ve spojení s řidičským oprávněním skupiny D platí i pro jízdní soupravy spadající do skupiny D+E. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny C.

Držitelé oprávnění skupin C  včetně jejich podskupin C1  a kombinací s E podléhají pravidelným lékařským prohlídkám a k řízení je kromě řidičského oprávnění nutný  průkaz profesní způsobilosti řidiče (dle novely zákona je možný záznam o profesní způsobilosti  přímo na řidičském průkazu), který je spojen s dalšími věkovými omezeními nad rámec věkových limitů pro vydání řidičského oprávnění.

 

Vytvořeno systémem web-rychle.cz